Skip to main content

Onderzoek & Ontwikkeling

Dastex – een bedrijf dat veel meer is dan alleen maar een fabrikant en leverancier van cleanroomkleding en verbruiksartikelen voor cleanrooms.

Dastex doet al vele jaren aan eigen onderzoek en ontwikkeling (O&O). Twee doelen staan hier centraal. In de eerste plaats het voortdurend verbeteren van onze producten en het ontwikkel van nieuwe producten voor gebruik in gecontroleerde gebieden. Anderzijds het genereren van praktische, voor de cleanroom relevante gegevens over verbruiksartikelen voor cleanrooms (zoals handschoenen, doekjes, enz.). Om onze klanten nog beter te kunnen adviseren. 

Verschillende onderzoeksresultaten zijn inmiddels bekroond.

Onderscheiden voor onze onderzoeksresultaten

Bij onze eigen O&O-activiteiten concentreren we ons van oudsher voornamelijk op cleanroomkleding

De focus ligt hierbij op de Body-Box (een testcabine conform IEST-RP-CC003.4), met behulp waarvan complete kledingsystemen onder praktijkomstandigheden kunnen worden getest.

Dastex is momenteel de enige operator ter wereld die niet alleen zwevende deeltjes kan meten, maar ook microbiologische verontreiniging in de lucht online kwantitatief kan meten.

Hierover zijn reeds tal van studies gepubliceerd.
 

Alle gepubliceerde Dastex-studies zijn te vinden in onze downloadzone.

Enkele focus studies van Dastex:

Studie: Wegwerpkleding vs. herbruikbare kleding

Er valt voor beide kledingoplossingen iets te zeggen. Maar wat zijn de cruciale verschillen en ook kwaliteiten?

Studie: Onderkleding

Onderkleding – een belangrijke onderdeel van een goed cleanroomkledingsysteem

Studie: Draagcomfort & prestatievermogen

Beïnvloedt het draagcomfort het concentratievermogen en daarmee het prestatievermogen van het personeel?

Studie: Bron van besmetting mensen

De mens als bron van kiemen – kiemen in de lucht afkomstig van mensen en/of zijn persoonlijke kleding

Een ander bijzonder kenmerk is de filtertestapparatuur voor cleanroomtextiel

Op basis van een gezamenlijke ontwikkeling met het Fraunhofer-instituut IPA (Stuttgart) zal de testapparatuur verder worden geoptimaliseerd.

Naast het testen van de filtratie-efficiëntie en dus de geschiktheid voor cleanrooms van bepaald textiel is de nieuwe testapparatuur ook bedoeld ter ondersteuning van de kwaliteitscontroles van het cleanroomtextiel dat door Dastex wordt gebruikt.

De afdeling O&O van Dastex beschikt ook over een breed scala aan andere testapparatuur voor cleanroomkleding

Bepaling van de resterende verontreiniging

  • Helmke Drum
  • Meettabel op basis van ASTM F51 (snelle meetmethode/zuigmethode voor cleanroomkleding)

Textielmetingen

  • Meetapparaat voor luchtdoorlatendheid van textiel (voor het meten van verouderingsverschijnselen en indirect voor het bepalen van basisuitspraken over filtratie-efficiëntie)
    Martindale abrasietesttoestel (voor het testen van de slijtvastheid van textiel en onderzoek naar verouderingsverschijnselen)
    Meettoestel voor het bepalen van de maximale tractie van textiel – in planning - (voor het testen van de scheurweerstand van textiel en onderzoek naar verouderingsverschijnselen)

Elektrostatische metingen

  • Meetapparaat voor het bepalen van de oppervlakteweerstand (voor het testen van de geleidbaarheid van textielweefsels maar ook van volledige kledingstukken)
    Meetapparaat voor het bepalen van de ladingsneiging en de ontladingssnelheid (voor het testen van het geleidingsvermogen van textielstoffen, maar ook van volledige kledingstukken, en van hun ESD-eigenschappen

Bovendien ontwikkelt Dastex in samenwerking met het Duitse instituut voor textiel- en vezelonderzoek Denkendorf (DITF) – een publiekrechtelijke stichting – een nieuwe testmethode om de filtratie-eigenschappen tegen microbiologische besmetting bij direct contact te bepalen.
Met behulp van de nieuwe testmethode moet meer inzicht worden verkregen in hoe en in welke mate kiemen kunnen "migreren" door een cleanroomtextiel of een combinatie van verschillende textielsoorten (trefwoord: transpiratie).

De O&O-activiteit beperkt zich niet uitsluitend tot cleanroomkleding

Sommige verbruiksartikelen voor cleanrooms worden ook onder realistische omstandigheden getest

Na meer dan een jaar ontwikkelingswerk werd in de zomer van 2021 een nieuwe testinstallatie voor doekjes in gebruik genomen.
De nieuwe testapparatuur is gebaseerd op de gestandaardiseerde Gelbo-Flex-methode, maar is op verschillende plaatsen dienovereenkomstig gewijzigd met betrekking tot de doelrichting (afgifte van deeltjes en vezels onder mechanische belasting). Met behulp van de nieuwe testapparatuur wil Dastex een grote verscheidenheid van reinigingsdoekjes voor cleanrooms onderzoeken en evalueren met betrekking tot hun eigen deeltjesafgifte in droge toestand, onder omstandigheden die dichter bij de praktijk staan dan die welke voorheen beschikbaar waren. De testapparatuur is zo ontworpen dat ook andere producten (of hun oppervlakken) onder soortgelijke omstandigheden op deeltjesafgifte kunnen worden onderzocht, zoals mopovertrekken, handschoenen (vooral textielhandschoenen), sokken, papiersoorten, verpakkingsmaterialen, enz.

Er is al een andere testapparatuur gepland, ook voor verschillende verbruiksartikelen voor cleanrooms, die zich zal bezighouden met het spannende onderwerp "emissie van verontreiniging bij aanraking van oppervlakken". 
Om bijvoorbeeld volgende de vraag: wat geeft een doek in deeltjes en vezels af aan het te reinigen oppervlak tijdens het schoonvegen? Of, welke verontreinigende stoffen laat een handschoen achter op het oppervlak dat net is aangeraakt?
Dastex begeeft zich hiermee op onbekend terrein, maar wil het onderzoek naar bovenstaande vragen voortzetten onder omstandigheden die zo veel mogelijk met de praktijk overeenkomen. De voltooiing van de nieuwe testapparatuur is gepland voor 2021.

Dit deel van onze O&O-faciliteiten wordt aangevuld met een speciale visualisatietoren. 
Dit is echter in de eerste plaats alleen bedoeld voor opleidingsdoeleinden met betrekking tot de correct omgang met reinigingsdoekjes voor cleanrooms.

In samenwerking met de firma CCI von Kahlden GmbH werd in 2018 een testapparatuur voltooid met behulp waarvan onderzoeken naar cleanroombrillen en gelaatsmaskers kunnen worden uitgevoerd.
De eerste onderzoeken op deze testapparatuur zijn in 2019 uitgevoerd als onderdeel van een bachelorscriptie. Verschillende wegwerpgelaatsmaskers werden vergeleken met betrekking tot hun filtratie-efficiëntie, rekening houdend met de respectieve pasvorm. De reeks metingen bracht vervolgens enkele optimaliseringsbenaderingen aan het licht die zich momenteel nog in de uitvoeringsfase bevinden.

Bent u geïnteresseerd in meer details?

Voor meer informatie over studieresultaten en onze testapparatuuren kunt u persoonlijk contact met ons opnemen!

Neem contact op!