Skip to main content

Wat u moet weten over cleanroomdoekjes

Schoonmaken in de cleanroom

Door de juiste doekjes te kiezen, kunnen niet alleen de naar binnen gebrachte verontreinigingen worden teruggedrongen, maar kan ook de reinigingsefficiëntie worden vergroot. De tijd die hierbij wordt bespaard kan daarnaast ook een gunstig effect hebben op de totale kosten. 

Doekmaterialen vergelijken

Instructies voor de beproefde vouw- en veegtechnieken van cleanroomdoekjes

Download

Waarom zijn cleanroomdoekjes überhaupt nodig?
Wat zijn de verschillen en wat is belangrijk?
Welke soorten doekjes zijn er?

Hoe schoon een cleanroom is, hangt niet alleen af van de toegepaste filtertechniek. Er is ook een direct verband met de productieprocessen die plaatsvinden en de hiervoor benodigde reinigingsmiddelen en verbruiksartikelen. Deze dragen, samen met de menselijke deeltjesbron, bij tot extra verontreiniging. 

Typische voorbeelden van productieprocessen in de cleanroom zijn de productie van halfgeleiders, optische onderdelen, elektronische onderdelen, geneesmiddelen, levensmiddelen en vele andere toepassingen op het gebied van voertuigtechniek, lucht- en ruimtevaart, micro-elektronica en dergelijke. 
De filtertechniek biedt zodoende geen garantie dat al deze deeltjes volledig uit de schone procesomgeving worden gefilterd. 

Deze zwevende stofdeeltjes die zich in de cleanroom bevinden, nestelen zich na verloop van tijd op verschillende oppervlakken in de schone omgeving, zoals plafonds, muren, vloeren, meubilair, machines, etc. Ze vormen hierdoor een verhoogd verontreinigingsrisico voor de betreffende productieprocessen.

Vaak kunnen de verontreinigingen, die zich door een hoog hechtingsvermogen (trefwoord 'Vanderwaalskrachten') op oppervlakken hebben vastgezet, alleen door schoonvegen grotendeels worden verwijderd. 

Hetzelfde is natuurlijk van toepassing op verontreinigingen in de vorm van een film die vet dan wel olie kunnen bevatten en chemische verontreinigingen zoals residuen van biociden.

Juist op deze plekken bepaalt de keuze van het reinigingsdoekje, en met name de fysische eigenschappen ervan, of de reiniging effectief is of niet.

De hiervoor benodigde tijd moet niet uit kostenoverwegingen worden veronachtzaamd. De reinigingsefficiëntie, d.w.z. de voor het vereiste resultaat benodigde tijd, is bij het nader bekijken van de totale kosten een belangrijk aspect.

In dit opzicht lijkt het logisch dat de eisen die aan een cleanroomdoekje worden gesteld beduidend hoger zijn dan de eisen aan een standaard poetsdoekje.
De belangrijkste onderscheidende kenmerken zijn niet alleen het materiaal, maar ook het feit dat

 • cleanroomdoekjes worden vervaardigd onder cleanroomomstandigheden en na het productieproces worden behandeld 
 • door speciale decontaminatieprocessen in cleanroomwasserijen
 • cleanroomdoekjes voor toepassingen in steriele ruimten, indien nodig, worden gesteriliseerd.

De eerste overweging zijn de diverse materialen die worden gebruikt voor het maken van cleanroomdoekjes.

De paradox is dat we afhankelijk van de keuze van het materiaal voor de te reinigen oppervlakken en te verwijderen verontreinigingen het gevaar lopen om tijdens het reinigingsproces opnieuw verontreinigingen te veroorzaken die we eigenlijk proberen te voorkomen.

De volgende vragen zijn van doorslaggevend belang voor de keuze van het juiste doekje:

 • welke vereisten voor reinheid worden gesteld aan het betreffende productieproces (de productie in het toepassingsgebied)?
 • gaat het hierbij om nat of droog reinigen?
 • welk desinfectiemiddel of reinigingsmiddel wordt gebruikt?
 • is er een bepaalde chemicaliënbestendigheid nodig?
 • om welke chemicaliën gaat het?
 • gaat het om een steriele of niet-steriele omgeving?
 • welke eigenschappen hebben de oppervlakken die worden behandeld?

De volgende materialen worden gewoonlijk gebruikt in de cleanroom:

 • polyester-cellulosemengsel
 • polyester
 • polypropyleen, polyamide, polyurethaanschuim

Eventuele bijzonderheden:

 • microvezeldoekjes
 • geïmpregneerde doekjes (op basis van verschillende materialen)

In speciale gebieden worden ook de volgende materialen gebruikt:

 • katoen/rayon
 • cellulose

Met ons standaard leveringsprogramma dekken wij de meeste toepassingen op het gebied van cleanroomdoekjes optimaal af. Voor specifieke wensen werken we daarnaast samen met internationaal bekende fabrikanten van doekjes, zodat we gezamenlijk klantspecifieke oplossingen op maat kunnen ontwikkelen. U kunt alle producten uit hun assortiment via ons bestellen. We gaan in dit hoofdstuk nader in op enkele speciale doekjes van FG Clean Wipes, Contec, Kimberley-Clark en andere fabrikanten.

Om te kunnen bepalen welk reinigingsdoekje het beste voldoet aan uw wensen, raden we aan om naast het doornemen van de technische gegevens de doekjes ook in de praktijk te testen op de werkplek en/of het object.

Wij geven u graag advies bij het maken van uw keuze en stellen voor testdoeleinden ook graag monsters ter beschikking.

Uitvoerige onafhankelijke tests voor cleanroomdoekjes

Om onze klanten ook verder gekwalificeerd te kunnen adviseren op het gebied van cleanroomdoekjes, heeft Dastex het internationaal gerenommeerde onderzoeksinstituut van Fraunhofer IPA (Stuttgart) opdracht verleend om uitgebreid onderzoek te doen bij een grote selectie doekjes.

Vergelijkbaarheid van technische gegevens
Vanuit het oogpunt van de gebruiker is het altijd bijzonder lastig om de technische gegevens van de verschillende aanbieders en fabrikanten met elkaar te vergelijken. De parameters die zijn opgenomen komen meestal niet 1:1 overeen. De reden hiervoor zijn verschillende meetmethoden en meeteenheden. Door middel van een vergelijkend onderzoek kunnen de verschillen tussen doekjes nu daadwerkelijk aannemelijk worden gemaakt en bewezen voor de gebruiker.

Praktijkgerichte tests (testmethoden)
Vooral voor het gevoelige onderwerp 'mogelijke afgifte van deeltjes door de reinigingdoekjes voor cleanrooms' was er terechte kritiek op de praktische toepasbaarheid van sommige gebruikte meetmethoden die tot nog toe als referentie werden beschouwd. Dit nieuwe onderzoek zou uitkomst moeten bieden op dit vlak en de bestaande methoden verder moeten verfijnen en optimaliseren. De onderzoeken werden uitgevoerd op basis van de Duitse VDI-richtlijn 2083, blad 9.2 en de bevindingen van het onderzoek zijn in overeenstemming met deze richtlijn.

De nadruk van het onderzoek lag op de deeltjesafgifte van reinigingsdoekjes voor cleanrooms in droge toestand, het absorptievermogen van deze doekjes, de bestendigheid tegen mechanische belasting en de reinigingsefficiëntie van bepaalde doekjes. Speciaal voor toepassing in de halfgeleiderindustrie werd ook het vrijkomen van gassen bij bepaalde doekjes onderzocht en geanalyseerd.
 

Op aanvraag verstrekken we u graag meer informatie en samenvattingen van de betreffende onderzoeken!

Welk doekje?

Het is niet gemakkelijk om het juiste doekje te vinden voor een specifieke taak. Het materiaal alleen is hier niet het beslissende criterium. Met onze matrix van alle doekseries kunt u de verschillende mogelijkheden beter vergelijken.

Naar de vergelijkingsmatrix

Cleanroomdoekjes

Selecteer de productcategorie waarin u geïnteresseerd bent.

Doekjes van katoen

Katoenen doekjes zijn relatief hittebestendig, statisch neutraal, dienovereenkomstig absorberend en grotendeels bestand tegen zuren en oplosmiddelen.

Doekjes van cellulose

Cellulosedoekjes bieden een hoog absorptievermogen in verhouding tot het gewicht. Ze zijn statisch neutraal en ook kosteneffectief.

Doekjes van polyester-cellulose

Deze veelzijdige doekjes hebben een relatief goed absorptievermogen en geven weinig deeltjes af. Ze zijn hydroverstevigd en goed bestand tegen chemicaliën.

Doekjes van polyester

Doekjes van polyester geven weinig deeltjes af en zijn toch zacht en stevig. Bovendien zijn zij ook gamma bestraald verkrijgbaar.

Cleanroomdoekjes voor specifieke eisen

Deze doekjes hebben een goed absorptievermogen, schuren weinig en voelen zacht aan. Zij zijn zeer geschikt voor zuren, alkaliën, oplosmiddelen en andere chemicaliën.

Steriele droge doekjes

Deze doekjes kunnen onmiddellijk worden gebruikt. Een indicatiestip op elke originele verpakking dient als kwaliteitsborging. Ideaal voor de farmaceutische industrie en aangrenzende gebieden.

Geïmpregneerde doekjes

Deze doekjes zijn ideaal wanneer een snelle en praktische toepassing vereist is. Geen schadelijke alcoholspray door het ontbreken van extra reinigingsmiddelen in de vorm van flessen en sprays.