Skip to main content

Cleanroomkappen

Cleanroomkappen zijn in combinatie met mondkapjes een perfecte aanvulling op overalls, stofjassen of jacks, wanneer dit vereist is voor de bescherming van producten en processen. 
Daarom wordt het kritieke gebied rondom het hoofd met krachtige materialen bedekt, zodat de uitstoot van deeltjes en door de lucht gedragen kiemen in hoge mate wordt gereduceerd.